سیستم لایسنس چیست ؟

سیستم های لایسنس یک برنامه نوشته شده به زبان c++ و perl و php می باشد، که بر روی سرور شما نصب می گردد و این برنامه در حقیقت اقدام به جایگزین شدن لایسنس های ما بجای لایسنس اصلی می گردد و ارتباط بخش لایسنس برنامه مورد نظر با سرور ما برقرار می گردد و سرور های ما برای سرور شما اقدام به تولید لایسنس خواهند کرد ، خب طبیعتا شما نمی توانید به وب سایت سازنده محصول درخواست پشتیبانی ارسال کنید، اما تمامی موارد محصول وب سایت سازنده همچون لایسنس اصلی کار خواهند کرد و فقط شما تقریبا یک دهم هزینه لایسنس اورجینال هر محصول را برای ما پرداخت خواهید کرد.
لایسنس سی پنل سرور مجازی
 • مخصوص VPS (سرور مجازی)
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
 • ۶۳,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۴۶۶,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس لایت اسپید
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • ۱۲۶,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۴۶۶,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس کلود لینوکس
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • ۱۲۶,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۴۶۶,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس Softaculous Auto Installer
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • ۴۷,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی 0 میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس پنل Virtualizor
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچ گونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب آسان لایسنس با یک دستور
 • ۱۲۶,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۱۸۷,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس آنتی شلر
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچ گونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب آسان لایسنس با یک دستور
 • ۶۳,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۱۸۷,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس دایرکت ادمین
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچ گونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب آسان لایسنس با یک دستور
 • ۶۳,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی 0 میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس جت بکاپ
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچ گونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب آسان لایسنس با یک دستور
 • ۶۳,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی 0 میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس پلاگین ضد اسپم ایمیل
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچ گونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب آسان لایسنس با یک دستور
 • ۶۳,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۱۲۶,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس پلاگین (WHM Reseller License )
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچ گونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب آسان لایسنس با یک دستور
 • ۶۳,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی 0 میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس (Imunify360 Proactive Defense)
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچ گونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب آسان لایسنس با یک دستور
 • ۱۲۶,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی 0 میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس Let's Encrypt
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچ گونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب آسان لایسنس با یک دستور
 • 0 تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۱,۰۲۴,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  خدمات کنسلی چیست؟
  در خدمت کنسلی شما میتوانید لایسنس های اشتراکی رو با قیمت فوق العاده به صرفه تهیه کنید و استفاده کنید.
  لایسنس سی پنل سرور مجازی
 • مخصوص VPS (سرور مجازی)
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • تخفیف ویژه
 • ۶۳,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۹۴,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس لایت اسپید
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • تخفیف ویژه
 • ۱۲۶,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۹۴,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس کلود لینوکس
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • تخفیف ویژه
 • ۱۲۶,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۹۴,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  لایسنس آنتی شلر
 • تحویل آنی و خودکار
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • تخفیف ویژه
 • ۶۳,۰۰۰ تومان/ماهانه
  هزینه راه اندازی ۹۴,۰۰۰ میباشد
  سفارش دهید
  نمایندگی لایسنس اشتراکی
  به سادگی خودتان فروشنده شوید و درآمد کسب کنید
  نمایندگی لایسنس گلدن سورس ، یک نمایندگی کاملا بی دردسر جهت فروش انواع لایسنس های اشتراکی بر روی سایت خود می باشد که میتوانید در هر زمان از شب و روز لایسنس فعال کنید و مدیریت کامل لایسنس ها رو برعهده داشته باشید! اگر هر زمان دچار مشکل شدید تیم فنی گلدن سورس 24 ساعته در خدمت شما عزیزان می باشند.
  همین الان خرید کنید
  نمایندگی سطح ۱
  نمایندگی سطح ۲
  پیشنهاد ویژه
  نمایندگی سطح ۳
  نمایندگی سطح ۴
  نمایندگی سطح ۵
  نمایندگی سطح ۶
  نمایندگی سطح ۷
  ویژگی های عمومی
  حداقل لایسنس ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰
  تخفیف دائمی ۱۰٪ ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪ ۷۰٪
  ماژول و API بله بله بله بله بله بله بله
  کپی رایت اختصاصی بله بله بله بله بله بله بله
  لینک اختصاصی خیر خیر بله بله بله بله بله
  دارای ماژول وتوکن
  تحویل آنی لایسنس های اشتراکی
  تخفیف تا ۳۰٪ بر روی هر لایسنس
  شارژ ۱۰۰ هزار تومانی اولیه رایگان
  پشتیبانی ۲۴ ساعته
  یک پیشنهاد کامل خوب برای کسانی که میخواهند نمایندگی تهیه کنند :
  اگر شخصی یکباره ۵۰ عدد لایسنس خریداری کند، سپس ما نمایندگی با تخفیف و امکانات سطح ۳ اعلام شده برای شما فعال میکنیم.
  لایسنس های خریداری شده را هر زمان خواستید میتوانید فعال کنید و یکماه بصورت رایگان لایسنس قابل استفاده هست.
  نمایندگان رسمی لایسنس جهت مشاهده کلیک کنید
  شما می توانید برای راهنمایی بیشتر از مشاوره آنلاین استفاده کنید
  سوالات متداول
  پاسخ سوالات متداول برای سفارش بسته نمایندگی
  امکان بازگشت وجه و غیر فعالسازی نمایندگی وجود دارد؟
  تا هفت روز بعد از خرید امکان بازگشت وجه امکان پذیر می باشد اما بعد از هفت روز تحت هیچ شرایطی امکان بازگشت وجه نمی باشد.
  آیا در نمایندگی لایسنس ها بصورت آنی فعال می شوند؟
  اگر داخل ناحیه کاربری خود حساب خود را شارژ کنید و بر اساس شارژی که دارید لایسنس سفارش دهید بصورت آنی فعال میگردد اما اگر شارژ نداشته باشید خیر و باید بصورت دستی خرید لایسنس انجام دهید.
  آیا کسانی که تازه نمایندگی دریافت کردند میتوانن تخفیف هم نیز بدون خرید لایسنس دریافت کنند؟
  خیر امکان پذیر نمی باشد و نیاز به تعداد لایسنس ها اعلام شده بر روی پنل خود می باشد که بعد از ثبت تعداد لایسنس ها بصورت خودکار سیستم به شما تخفیف می دهد
  آیا میتوانیم لایسنس ها های تهیه شده را منتقل کنیم؟
  نمایندگان عزیز زمانی که تعداد لایسنس های شما از 10 به بالا تر رسید میتوانید از طریق تیکت اطلاع رسانی کنید تا لایسنس های شما از پنل کاربری ما به پنل کاربری سایت کانفیگ سرور منتقل شود.
  چه لایسنس های باید در پنل کاربری داشته باشیم تا بتوانیم تخفیف دریافت کنیم؟
  برای دریافت تخفیف نمایندگی نیاز مند به لایسنس های سی پنل ، کلاد لینوکس ، لایت اسپید و مجازی ساز Virtualizor هستید
  آیا ماژول های نمایندگی لایسنس آپدیت می شوند ؟
  تمامی خدمات ما بصورت ماهانه آپدیت می شوند و امکانات و دسترسی های جدید تر اضافه میگردد و در ماژول نمایندگی لایسنس اشتراکی آپدیت ها بصورت خودکار انجام می شوند و اگر آپدیت جدیدی باشد که امکانات جدید تر اضافه شود داخل مدیریت ماژول قابل رویت می باشد و بصورت تمایل میتوانید آپدیت کنید
  sfsdfgfdgdcgd
  از ۷ صبح تا ۷ شب پاسخگوی شما هستیم
  ایمیل :
  پشتیبانی آنلاین
  کلیه راه های ارتباطی با تیم فروش گلدن سورس
  ارتباط آنلاین
  چت آنلاین
  شما میتوانید بصورت آنلاین با کارشناسان فروش چت کنید
  ارتباط در تلگرام
  تلگرام
  کلیه کارشناسان فروش و فنی 24 ساعته در خدمت شما عزیزان می باشند.