با جلسه سوم دوره whmcs در خدمت شما عزیزان هستیم ، در این آموزش قصد داریم تا به شما عزیزان آموزش ( تنظیمات اتوماسیون whmcs ) را ارائه دهیم.

این قسمت می توانید تمام فرایند های خودکار مانند: انسداد / بازگشایی / حذف سرویس، صدور خودکار صورتحساب ها را پیکربندی نمایید.

این بخش مانند یک مکان مرکزی جهت کنترل هرچیزی که کرون جاب به صورت روزانه انجام می دهد می باشد.

جهت دسترسی به این قسمت باید در پرتال مدیریت از منوی SetUp و زیر منوی Automation Settings را اقدام کنید.

شروع آموزش :

کرون سیستم وظایف خودکار کردن whmcs شما را داردکه باید هر 5 دقیقه یکبار پیکربندی شود .

"<yoastmark

برای تنظیم کرون وارد هاست خود شوید و به بخش Advanced رفته و سپس بر روی cron jobs کلیک کنید.

"<yoastmark

طبق عکس زیر کرون خود را 5 دقیقه انتخاب کنید و بجای username یوزرنیم هاست خود را وارد کنید.

"<yoastmark

بخش برنامه ریزی یا Scheduling

 

Time of day:

به شما اجازه می دهد ساعتی را که دوست دارید WHMCS برای انجام همه کارهای اتوماسیون روزانه باشد ، انتخاب کنید.

 

بخش کار کرد خودکار ماژول یا Automatic Module Functions

در این قسمت می توانید مشخص کنید چه ماژول های به صورت خودکار عمل نمایند و چه عملیاتی انجام شوند. این قسمت مرتبط است با محصولات و خدمات مشتریانتان و چگونگی عملکرد سیستم با سررسید های پرداخت نشده. گزینه های موجود در این بخش به شرح ذیر می باشند.

Enable Suspension: با انتخاب این گزینه ، سیستم تعلیق اتوماتیک در هنگام تولید محصولات/ سرویس ها که با تاخیر هستند ، فعال می شود.  قبل از به حالت تعلیق در امدن تنظیمات زیر باید کنترل شود.

Suspend Days:  در این قسمت میتوانید بر حسب روز های که گذشته از اتمام تاریخ سر رسید مشتری ، در صورتی که گزینه Enable Suspension فعال باشد ، سیستم بصورت خودکار سرویس مشتری را مسدود میکند.

Send Suspension Email: با فعال شدن این گزینه ایمیل مسدودیت سرویس برای مشتری ارسال میگردد.

Enable Unsuspension: جهت فعال شدن سرویس بعد از پرداخت فاکتور این تیک را بزنید.

Send Unsuspension Email: با فعال شدن این گزینه ایمیل لغو مسدودیت به مشتری خود ارسال خواهد شد.

Enable Termination: با انتخاب این گزینه سرویس مشتری را حذف خواهد کرد (کامل از سرور پاک می شود).

Termination Days: در این قسمت میتوانید تعیین کنید پس از گذشت چند روز از موعد پرداخت صورتحساب سررسید مربوطه ، سیستم بصورت خودکار سرویس مربوطه را حذف کند.

بخش تنظیمات صورتحساب یا Billing Settings

در این بخش تنظیمات میزان تولید فاکتور و زمان یادآوری به مشتریان برای پرداخت تعیین میکند. با تنظیم Reminder به عدد 0 از صدور ایمیل جلوگیری خواهد شد. گزینه های موجود در این بخش به شرح زیر می باشند.
Invoice Generation: در این قسمت می بایست تعداد روزی که تمایل دارید قبل از موعد سررسید سرویس یا محصول، صورتحساب آن صادر گردد را وارد نمایید.

همچنین می توانید برای هر دوره صدور صورتحساب تنظیمات متفاوتی را اعمال نمایید:

بدین منظور بر روی لینک Advanced Setting یا همان تنظیمات پیشرفته کلیک نمایید. گزینه های جدیدی برای شما به شرح زیر ظاهر خواهند شد:

Monthly: تنظیم جهت سرویس های ماهانه

Quarterly: تنظیم جهت سرویس های فصلی – سه ماهه

Semi-Annually: تنظیم جهت سرویس های 6 ماهه

Annually: تنظیم جهت سرویس های سالانه

Biennially: تنظیم جهت سرویس های 2 ساله

Triennially: تنظیم جهت سرویس های 3 ساله

به عنوان مثال ممکن است بخواهید فاکتورهایی را برای خدمات ماهانه ایجاد کنید که 7 روز قبل تولید می کنند در حالی که فاکتورها برای خدمات سالانه 14 روز قبل تولید می شوند.

Payment Reminder Emails: زمانیکه این گزینه را فعال نمایید، به مشتریانی که دارای صورتحساب پرداخت نشده می باشند ایمیلی جهت یادآوری پرداخت ارسال می گردد.

Invoice Unpaid Reminder: بر حسب روز، زمانی را که می‌خواهید قبل از تاریخ سررسید فاکتور یادآوری به مشتری ارسال شود.

First Overdue Reminder : در این قسمت می توانید مشخص نمایید چه تعداد روز بعد از موعد سررسید صورتحساب پرداخت نشده اولین اخطاریه برای مشتری ایمیل گردد ( توجه داشتید باشید که اگر 0 وارد شود غیر فعال می شود).

Second Overdue Reminder : در این قسمت میتوانید مشخص نمایید چه تعداد روزی بعد از موعد سر رسید صورتحساب پرداخت نشده دومین اخطار برای مشتری ایمیل گردد ( توجه داشته باشید که اگر 0 وارد شود غیر فعال می شود ).

Third Overdue Reminder : در این قسمت میتوانید مشخص نمایید چه تعداد روزی بعد از موعد سر رسید صورتحساب پرداخت نشده سومین اخطار برای مشتری ایمیل گردد ( توجه داشته باشید که اگر 0 وارد شود غیر فعال می شود ).

Add Late Fee Days : در این قسمت می توانید مشخص نمایید پس از گذشت چند روز از سررسید مبلغ هزینه دیرکرد بر روی صورتحساب های پرداخت نشده اعمال گردد.

Overage Billing Charges : این قسمت دارای 2 گزینه به شرح زیر می باشد:

1- Calculate & invoice on the last day of the month independently from the related product : محاسبه و صدور صورتحساب در آخر هر ماه به طور مستقل از محصولات مرتبط

2- Calculate on the last day of the month but include on the next invoice to generate for the client : محاسبه در آخر هر ماه اما شامل صورتحساب بعدی برای کاربر می شود.

 

بخش تنظیمات کارت های اعتباری یا Credit Card Charging Settings

هنگامی که برای پرداخت از یک دروازه پرداخت تجاری از کارت های اعتباری استفاده می شود، این تنظیمات نحوه شارج کارت های اعتباری کاربرانتان را تشخیص می دهند. گزینه های موجود در این بخش به شرح زیر می باشند:

Process Days Before Due: در این قسمت می توانید عددی را بعنوان تعداد روز قبل از موعد سررسید صورتحساب وارد نمایید که می خواهید قبل از موعد پرداخت ، آن را دریافت نمایید.

Attempt Only Once : با فعال نمودن این گزینه ، تلاش جهت پرداخت و اتصال به کارت اعتباری کاربران تنها برای 1 بار صورت می گیرد و در صورت عدم موفقیت اقدامی دیگر انجام نخواهد شد. در حالت معمول تا زمانیکه پرداخت صورت نگرفته این اقدام مرتب انجام می شود.

Retry Every Week For : در این قسمت می بایست عددی را جهت مشخص نمودن تعداد دفعات تلاش برای پردازش کارت های اعتباری ناموفق به صورت هفتگی وارد نمایید.

CC Expiry Notices Date : در این قسمت می بایست روزی از ماه را که می خواهید اطلاعیه انتقای کارت اعتباری برای ماه آینده ارسال شود را وارد نمایید.

Do Not Remove CC on Expiry : با انتخاب این گزینه اطلاعات مربوط به کارت های اعتباری تاریخ گذشته و منقضی شده حذف نمی گردند.

بخش تنظیمات بروزرسانی خودکار واحد پولی یا Currency Auto Update Settings

این تنظیمات به یک سیستم چند واحد پولی متصل شده است و می توانید در این قسمت تنظیمات مربوط به واحد پولی را تعیین نمایید. گزینه های موجود در این بخش به شرح زیر می باشند.

Exchange Rates : با انتخاب این گزینه به صورت روزانه نرخ ارز به روز رسانی خواهد شد.

Product Prices : با فعال سازی این گزینه قیمت محصولات شما مطابق با نرخ ارز یا واحد پولی شما به صورت خودکار تغییر خواهد نمود.

بخش یاد آوری کننده دامنه یا Domain Reminder Settings

در این قسمت شما میتوانید تنظیمات مربوط به ایمیل های ارسالی جهت یاد آوری تمدید دامنه را تغییر دهید ، فعال یا غیرفعال نمایید.

First Renewal Notice : اطلاعیه اول جهت تمدید دامنه، X روز (قبل یا بعد از) تاریخ تمدید برای ارسال اولین یادآوری.

Second Renewal Notice : اطلاعیه دوم جهت تمدید دامنه، X روز (قبل یا بعد از) تاریخ تمدید برای ارسال اولین یادآوری.

Third Renewal Notice : اطلاعیه سوم جهت تمدید دامنه، X روز (قبل یا بعد از) تاریخ تمدید برای ارسال اولین یادآوری.

Fourth Renewal Notice : اطلاعیه چهارم جهت تمدید دامنه، X روز (قبل یا بعد از) تاریخ تمدید برای ارسال اولین یادآوری.

Fifth Renewal Notice : اطلاعیه پنجم جهت تمدید دامنه، X روز (قبل یا بعد از) تاریخ تمدید برای ارسال اولین یادآوری.

بخش تنظیمات هنگام سازی دامنه یا Domain Sync Settings

Domain Sync Enabled: با فعالسازی این تیک ، هنگام سازی دامنه بصورت خودکار از طریق کرون جاب فعال خواهد شد.

Sync Next Due Date : مشخص کنید ایا تاریخ معلق بعدی را با تاریخ انقضا همگام کنید یا چند روز قبل از آن تنظیم کنید.

Domain Sync Notify Only : اگر فعال باشد ، whmcs در همگام سازی دامنه هیچ تغییری ایجاد نمی کند. این فقط به مدیرانی که از تغییر ایجاد شده اطلاع می دهد. برای اشکال زدایی مفید است.

Domain Status Sync Frequency : مقدار 0 ، تاریخ انقضا دامنه هر 4 ساعت را بررسی می کند. برای مشخص کردن فرکانس متفاوت از این تنظیمات استفاده کنید. پایین ترین تنظیم فرکانس 1 در هر ساعت بررسی می شود.

Pending Transfer Sync Frequency : مقدار 0 دامنه ها را در وضعیت انتقال در انتظار هر 4 ساعت بررسی می کند. برای مشخص کردن فرکانس متفاوت از این تنظیمات استفاده کنید. پایین ترین تنظیم فرکانس 1 در هر ساعت بررسی می شود.

بخش تیکت های پشتیبانی یا Support Ticket Settings

در این قسمت تنظیمات مرتبط با تیکت های پشتیبانی را خواهید داشت. گزینه های موجود در این بخش به شرح زیر می باشند.

Close Inactive Tickets : در این قسمت می بایست زمانی که میخواهید پس از آن تیکت های پاسخگویی شده بسته شوند را وارد نمایید.

Prune Ticket Attachments : میتونید تنظیم کنید بعد از بسته شدن تیکت فایل های پیوستی حذف شوند.

بخش نگهداری داده یا Data Retention Settings

بصورت پیشفرض خاموش می باشد ، این تنظیم به شما امکان می دهد پیکربندی کنید که پرونده های مشتری پس از تعداد معینی از ماه بدون فاکتور یا تاریخچه معامله به طور خودکار حذف شوند .

برای فعال کردن ، باید گزینه دوم را برای از بین بردن مشتری به طور خودکار انتخاب کنید و چند ماه بیشتر از 0 را مشخص کنید.

بخش متنفرقه یا Miscellaneous

Cancellation Requests: زمانی که مشاهده لینک درخواست لغو سرویس هاست برای مشتریان از قسمت تنظیمات اصلی/General Setting ، تب متفرقه/ other فعال شده باشد، با انتخاب این گزینه به صورت اتوماتیک پکیج سرویس مشتری در زمان مورد نظر به صورت کامل حذف خواهد شد.

Update Usage Statistics: با فعال سازی این گزینه، آمار میزان استفاده از فضا و پهنای باند سرویس ها از کنترل پنل هاستینگ (در صورت پشتیبانی از این امکان) در داخل مدیریت WHMCS نصب شده بر روی هاستتان و ناحیه کاربری قرار خواهد گرفت و به صورت روزانه بروزرسانی خواهد شد.

Client Status Update : در این قسمت می توانید تنظیمات مربوط به وضعیت حساب های کاربری مشتریانتان را اعمال نمایید. در حالت معمول کاربرانی که در حساب کاربری خود هیچ محصول/سرویسی ندارند توسط سیستم مدیریت هاستینگ شما به صورت غیرفعال تشخیص داده می شوند و وضعیت آن ها inactive(غیرفعال) خواهد شد. گزینه های موجود در این بخش به شرح ذیر می باشند.

1- Disabled – never auto change client status : در صورتیکه این گزینه انتخاب شود به هیچ عنوان وضعیت حساب کاربری مشتریان تغییر داده نخواهد شد.

2-

3- Change client status based on active/inactive products and not logged in for longer than 3 months : در صورتیکه این گزینه انتخاب شود، کاربر هیچ محصول/سرویس فعالی نداشته باشد و « بیش از 3 ماه هیچ ورودی به حساب کاربری خود نیز نداشته باشد ، وضعیت آن در اجرای کرون بعدی به غیرفعال تغییر داده شود.

 

در پایان دقت داشته باشید این موارد همگی حساس بوده و تنظیمات نادرست آن ها می تواند باعث بروز اختلال در عملکرد سیستم شود، شما در تنظیمات اتوماسیون whmcs قادر شدید کد کرون جاب سیستم whmcs خود را دریافت کنید و تنظیمات زمان مسدود سازی یا حذف سرویس ها و تنظیمات زمان صدور صورتحساب ها و یادآوری های پرداخت صورتحساب و تنظیمات مربوط به زمان بسته شدن تیکت پشتیبانی از آخرین پاسخی که مشتری ارسال کرده است و تنظیمات مهم زمان ارسال ایمیل های یادآوری جهت تمدید دامنه ها را تنظیم کنید.

اگر دوره از آموزش تنظیمات اتوماسیون whmcs مورد پسند شما بود ما رو حمایت کنید.

تنظیمات اتوماسیون whmcs تنظیمات اتوماسیون whmcs تنظیمات اتوماسیون whmcs

MahdiSalmani
MahdiSalmani
شروع فعالیت بنده از سال 1394 در عرصه هاستینگ بود و در کنار هاستینگ بنده وردپرس و whmcs هم بصورت تخصصی کار میکردم و به جرعت میتوانم بگوم متخصص در whmcs و wordpress هستم.